Title
Voodoopraktijken in het verbintenissenrecht: de bevoegdheid van de rechter in kort geding om eenzijdig beëindigde overeenkomsten van onbepaalde duur te doen "herleven", (noot onder Gent 26 juni 2006)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2007/2008) , p. 825-829
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:148432
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle