Publication
Title
Bedenkingen bij en eerste resultaten van een onderzoek omtrent de verkoop van nationale domeinen in het departement van de Twee Neten (provincie Antwerpen) in de Franse Tijd
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek 1991/1992 / Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde
Publication
Antwerpen : Provinciebestuur, 1994
Volume/pages
p. 85-94
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference