Publication
Title
Studie van de behoeften van sociale organisaties die actief zijn om jongeren op een rechtstreekse on onrechtstreekse manier (terug) op de (reguliere) arbeidsmarkt te brengen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Instituut Sociale Economie, 2008
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference