Publication
Title
Aanbod en aanvaarding volgens de Principles of European Contract Law getoetst aan het Belgische recht
Author
Language
Dutch
Source (book)
De totstandkoming van de overeenkomst volgens de PECL, het Belgische en het Nederlandse recht / Smits, J. [edit.]
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2002
ISBN
90-5095-252-6
Volume/pages
p. 1-32
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.09.2014