Publication
Title
Punitieve elementen in het verbintenissenrecht: een rechtsvergelijkende studie van de draagwijdte, de (grond)wettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het verbintenissenrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor privaatrecht. - Gent, 1964, currens
Publication
Gent : 2008
ISSN
0082-4313
Volume/pages
(2007), p. 799-873
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.01.2018
To cite this reference