Publication
Title
C. Sieburgh: Tertium datur: de niet uitgesloten derde in het burgerlijk recht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor privaatrecht. - Gent, 1964, currens
Publication
Gent : 2004
ISSN
0082-4313
Volume/pages
(2004), p. 2068-2069
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017