Publication
Title
**Ludovico Ariosto**, Il Divino Ariosto oft Orlando Furioso, Hoogste voorbeelt van Oprecht Ridderschap. Oock claren spieghel van beleeftheijt voor alle welgeboorne Vrouwen: Begrijpende Over Hondert Nieuwe Historien. Ouergeset uyt Italiaense Veersen In Nederlantsche Rymen door Everaert Siceram van Brussel. **Antwerpen: David Mertens, 1615**
Author
Language
Dutch
Source (book)
In de ban van boeken: grote verzamelaars uit de negentiende eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België / Schepper, de, Marcus [edit.]
Publication
Brussel : Koninklijke Bibliotheek van België, 2008
ISBN
90-6637-145-5
Volume/pages
p. 43-44
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference