Publication
Title
**Joannes Franciscus Cammaert**, David Zegepraelende op Goliath. Bly-eyndig Treurspel. Sal ten Tonneel vertoont worden door de vereenighde Beminders van Rethorica binnen de Prochie ende Ambachte van Somerghem. Voerende voor Zin-spreuck de Pallas-kinderen in 't Rethorica. Welck spel ten Tonneel sal gebragt worden volgens lotinge door andere vereenigde Confrerien: voor eerst den 5. September 1773 ende soo voorts tot den 14. der selve maend, volgens tour hier achter volgende. Brussel, Men vind se te koopen tot Gend, by Philippe Gimblet, boekverkooper op de Koorenmerckt
Author
Language
Dutch
Source (book)
In de ban van boeken: grote verzamelaars uit de negentiende eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België / Schepper, de, Marcus [edit.]
Publication
Brussel : Koninklijke Bibliotheek van België, 2008
ISBN
90-6637-145-5
Volume/pages
p. 76-77
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference