Publication
Title
Ecologische geschiedenis : een discipline met oude wortels, vele takken en jonge vruchten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tussen dierenliefde en milieubeleid: tien jaar ecologische geschiedschrijving in België en Nederland / Windt, van der, Henny [edit.]
Publication
Gent : Academia Press, 2007
ISBN
9789038211862
Volume/pages
p. 1-22
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference