Title
Toepassing van mededingingsrecht door mededingingsautoriteiten en nationale rechterlijke instanties: enige procedureaspecten
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :Intersentia, [*]
Source (book)
Mededingingsrecht in kort bestek / Camerlinckx, Francis. - Antwerpen, 2006
Source (series)
Recht in kort bestek / Tilleman, Bernard. - Antwerpen; 6
ISBN
90-5095-524-X
978-90-5095-524-9
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle