Publication
Title
Enige beschouwingen over de moderniseringsverordening vanuit het perspectief van de Raad voor de mededinging
Author
Language
Dutch
Source (book)
De Belgische Mededingingswet anno 2003 / Stuyck, J. [edit.]; e.a.
Publication
Mechelen : Kluwer, 2003
ISBN
90-5928-502-6
Volume/pages
p. 75-88
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021