Publication
Title
**Ludovico Ariosto**, Il Divino Ariosto oft Orlando Furioso, Hoogste voorbeelt van Oprecht Ridderschap. Oock claren spieghel van beleeftheijt voor alle welgeboorne Vrouwen: Begrijpende Over Hondert Nieuwe Historien. Ouergeset uyt Italiaense Veersen In Nederlantsche Rymen door Everaert Siceram van Brussel. **Antwerpen: David Mertens, 1615**
Author
Language
Dutch
Source (book)
Les seigneurs du livre: les grands collectionneurs du 19ème siècle à la Bibliothèque royale de Belgique / Schepper, de, Marcus [edit.]
Publication
Bruxelles : Bibliothèque royale de Belgique, 2008
ISBN
2-87093-164-6
Volume/pages
p. 43-44
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 29.08.2019
To cite this reference