Publication
Title
De fiscale behandeling van grensoverschrijdende dividenduitkeringen binnen de interne markt: evoluties in de rechtspraak van het Hof van Justitie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actuele tendensen in het vennootschaps-, financieel en fiscaal recht / Houben, R. [edit.]
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2007
ISBN
978-90-5095-737-3
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference