Publication
Title
Het Hof van Cassatie en de prejudiciële vraagstelling aan het Arbitragehof: een overzicht van rechtspraak van het Hof van Cassatie over de toepassing van artikel 26, §2 en §3, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof
Author
Language
Dutch
Source (series)
Cahiers Antwerpen Brussel Gent
Publication
Brussel : Larcier, 2005
ISBN
2-8044-2181-3
Volume/pages
51 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference