Publication
Title
Het tijdstip van betaling bij betaling door middel van een overschrijving: over het subtiele verschil tussen een vordering tot en een vordering uit creditering
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2007
ISBN
978-90-5095-737-3
Volume/pages
p. 117-127
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference