Publication
Title
Oeganda, religieus geweld met strategische functies
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vrede : maandblad voor internationale politiek en vredesvraagstukken. - Gent
Publication
Gent : Studie- en Informatiecentrum voor Vredes- en Ontwikkelingsproblematiek, 2006
Volume/pages
49:381(2006), p. 34-37
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020