Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 23 maart 2004, zaak C-234/02P, Europese Ombudsman/LambertsBespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 23 maart 2004, zaak C-234/02P, Europese Ombudsman/Lamberts
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2004/2005), p. 1477-1478
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle