Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 13 juli 2004, zaak C-27/04, Commissie/RaadBespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 13 juli 2004, zaak C-27/04, Commissie/Raad
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2004/2005), p. 1315-1317
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle