Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 13 januari 2004, zaak C-453/00, Kühne & Heitz
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2004/2005) , p. 993-994
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle