Publication
Title
K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik & S. Prechal: Europees recht en de Nederlandse rechter: verworvenheden en uitdagingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2004/2005), p. 1120
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference