Title
K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik & S. Prechal: Europees recht en de Nederlandse rechter: verworvenheden en uitdagingen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2004/2005) , p. 1120-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle