Publication
Title
Schade, causaliteit en toepassingsgebied van de Wet Medische Schadegevallen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade : de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorgen: verslagboek van de studiedag van 22 november 2007 van de Vakgroep Burgerlijk Recht, Centrum voor Verbintenissenrecht, van de Universiteit Gent / Boone, Ingrid. - Mechelen, 2008
Source (series)
Gandaius : ontmoetingen met recht. - Antwerpen; 8
Publication
Mechelen : Kluwer, 2008
ISBN
978-90-465-1842-7
Volume/pages
p. 97-124
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference