Publication
Title
Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de informatiemiskenning door de arts
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 2005
ISSN
1372-3170
Volume/pages
(2004/2005), p. 302
Note
Noot onder Cass. 16 december 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference