Publication
Title
Nota over een transversale bepaling over de bevoegdheid inzake het waarborgen en beperken van grondrechten in het Belgisch federaal bestel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Parlementaire stukken / België. Kamer van Volksvertegenwoordigers; Belgique. Chambre des représentants. - Brussel
Publication
Brussel : 2005
Volume/pages
(2004/2005), p. Doc. 2304/1,153-178
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference