Publication
Title
Nota met betrekking tot de invoeging van een transversale bepaling inzake de verplichting om de bepalingen van titel II van de Grondwet uit te leggen in overenstemming met de door België geratificeerde internationale instrumenten tot bescherming van de rechten van de mens
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Parlementaire stukken / België. Kamer van Volksvertegenwoordigers; Belgique. Chambre des représentants. - Brussel
Publication
Brussel : 2005
Volume/pages
(2004/2005), p. Doc. 2304/1,97-116
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference