Title
Nota met betrekking tot de invoeging van een transversale bepaling inzake de verplichting om de bepalingen van titel II van de Grondwet uit te leggen in overenstemming met de door België geratificeerde internationale instrumenten tot bescherming van de rechten van de mensNota met betrekking tot de invoeging van een transversale bepaling inzake de verplichting om de bepalingen van titel II van de Grondwet uit te leggen in overenstemming met de door België geratificeerde internationale instrumenten tot bescherming van de rechten van de mens
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Brussel,
Source (journal)
Parlementaire stukken / België. Kamer van Volksvertegenwoordigers; Belgique. Chambre des représentants. - Brussel
Volume/pages
(2004/2005), p. Doc. 2304/1,97-116
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle