Publication
Title
De internationale bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten: een evenwicht tussen de autonomie van de deelstaten, de eenheid van het Belgisch buitenlandsbeleid en de eisen van internationaal en Europees publiekrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Internationale betrekkingen en federalisme / Judo, F. [edit.]
Publication
Brussel : Larcier, 2006
ISBN
2-8044-2020-5
Volume/pages
p. 3-86
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference