Title
De toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan titel II van de Grondwet en aan de internationale mensenrechtenverdragen, bij samenloop van grondrechten: verslag van werkgroep
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
conferenceObject
Publication
Brugge :Die Keure, [*]
Source (book)
De verhoudingen tussen het Arbitragehof, de rechterlijke macht en de Raad van State: verslagboek van het symposium van 21 oktober 2005 / Arts, A. [edit.]
ISBN - Hoofdstuk
90-59589599
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle