Publication
Title
Om niet te delen in haar zonden (Op. 18,4): bBeschouwingen over de rechtvaardiging van secessie bij aantasting van de "vrijheit hunder constitutien": openingsrede plechtige openingszitting 30 jaar jonge balie Oudenaarde, Stadhuis Oudenaarde 16 november 2007
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vivat academia / Verbond van Vlaamse Academici. - Brussel, 1970 - 2008
Publication
Brussel : 2007
Volume/pages
137(2007), p. 139-165
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference