Publication
Title
De juridisering van sociale verhoudingen van de negentiende eeuw tot vandaag
Author
Language
Dutch
Source (book)
De geschiedenis van het recht in de twintigste eeuw / Heirbaut, D. [edit.]
Publication
Brussel : Koninklijke Academie WLSK, 2006
ISBN
9065690271
Volume/pages
p. 27-75
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference