Publication
Title
Het registratierecht op de overgang van onroerend goed in geval van een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Notarieel en fiscaal maandblad. - Brussel
Publication
Brussel : 2003
ISSN
2034-2373
Volume/pages
(2003), p. 81-93
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 02.07.2019
To cite this reference