Publication
Title
Kan of moet de lokale overheid de procedure van ambtshalve inkohiering toepassen naar aanleiding van een laattijdige belastingaangifte? Een toelichting bij het oordeel van het Hof van Cassatie én het Grondwettelijk Hof
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2007
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2007), p. 310-318
Note
General: Noot onder Cass. 19 januari 2007 en Grondwettelijk Hof, nr. 92/2007, 20 juni 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.01.2018
To cite this reference