Publication
Title
Het voorontwerp van wet inzake informaticacriminaliteit
Author
Language
Dutch
Source (book)
Recente ontwikkelingen in informatica- en telecommunicatierecht / Dumortier, J. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 20.01.2011