Publication
Title
Is België in 2005 een goede leerling geweest? Een overzicht van de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen België
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2006
ISSN
1782-3447
Volume/pages
(2006), p. 303-310
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference