Publication
Title
Naar een verruiming van de toepassingsvoorwaarden van de uitlokking?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2007
ISSN
1782-3447
Volume/pages
(2007), p. 281-283
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.01.2018
To cite this reference