Publication
Title
Nieuwe ontwikkelingen in Straatsburg: de uitspraken gewezen in 2006 door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen België en de procedure tot heropening van de rechtspleging in strafzaken onder de loep genomen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2007
ISSN
1782-3447
Volume/pages
(2007), p. 404-411
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference