Publication
Title
De implicaties van de Belgische wetgeving inzake witwassen op het beroep van de advocaat
Author
Language
Dutch
Source (journal)
TVBR
Publication
1995
Volume/pages
3(1995), p. 4-36
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 20.01.2011