Publication
Title
Onderhoudsuitkeringen tussen echtgenoten: de fiscale verrekenbaarheid van in natura voldane uitkeringen en van aan derden verrichte betalingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Notarieel en fiscaal maandblad. - Brussel
Publication
Brussel : 1999
ISSN
2034-2373
Volume/pages
1(1999), p. 23-27
Note
General: Noot onder Brussel, 19 december 1997
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 01.07.2019