Publication
Title
Het ene apothekerskruis is het andere niet: bespiegelingen rond het leerstuk van de interpretatie van de fiscale wet in de lokale belastingssfeer
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Lokale & regionale belastingen : driemaandelijkse duiding bij recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. - Brugge
Publication
Brugge : 2002
ISSN
1373-0460
Volume/pages
(2002), p. 136-142
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 20.01.2011