Publication
Title
Artikel 1385undecies, 2de lid Ger.W. en de gevolgen van het uitblijven van een administratieve beslissing binnen de zes maanden volgend op het bezwaar in de lokale belastingssfeer
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Lokale & regionale belastingen : driemaandelijkse duiding bij recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. - Brugge
Publication
Brugge : 2002
ISSN
1373-0460
Volume/pages
(2002), p. 188-193
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 20.01.2011