Publication
Title
Sport, bewegen en gezondheid vanuit economisch perspectief
Author
Language
Dutch
Source (book)
Sport, bewegen en gezondheid: naar een onderzoeksstrategie: verslag van een werkconferentie / Stiggelhout, M. [edit.]
Publication
Rijswijk : Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1991
Volume/pages
p. 31-48
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference