Publication
Title
De ambtshalve aanslag bij het miskennen van de aangifteverplichting in de lokale belastingsfeer: het Hof van Cassatie versus het Grondwettelijk Hof
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2008
ISSN
2031-8219
Volume/pages
(2008), p. 31-33
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference