Publication
Title
Een status questionis twee jaar na de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken
Author
Language
Dutch
Source (book)
De praktijkjurist II
Publication
Gent : Academia Press, 2001
ISBN
978-9038203225
Volume/pages
p. 61-113
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018