Title
Een status questionis twee jaar na de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Gent :Academia Press, [*]
Source (book)
De praktijkjurist II
ISBN - Hoofdstuk
978-9038203225
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)