Publication
Title
De fiscaal-administratieve sancties en artikel 6 EVRM: een stand van zaken na de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 en 25 mei 1999
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten 1998-2000
Publication
Antwerpen : Maklu, 2002
Volume/pages
p. 15-43
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 20.01.2011