Publication
Title
Het (on)rechtmatig optreden van de belastingadministratie bij de fiscale controle
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2003/2004), p. 1597-1614
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017