Title
"Lof der zotheid" of "Lof der traagheid"? Over de publicatie 27 jaar na datum van het Ministerieel Besluit van 10 oktober 1979 waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
[*]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)