Publication
Title
"Lof der zotheid" of "Lof der traagheid"? Over de publicatie 27 jaar na datum van het Ministerieel Besluit van 10 oktober 1979 waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen fiscaal tijdschrift. - Brussel
Publication
Brussel : 2007
ISSN
0772-6465
Volume/pages
3(2007), p. 4-11
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.01.2018