Publication
Title
Het onrechtmatig bewijs: een analyse van de rechtspraak in strafzaken en in fiscale zaken
Author
Language
Dutch
Source (book)
De praktijkjurist X
Publication
Gent : Story-Scientia, 2006
ISBN
978-9038208732
Volume/pages
p. 177-245
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018