Publication
Title
Zorgdragen voor de naleving van Europees recht door decentrale overheden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Recht realiseren: bijdragen rond het thema adequate naleving van rechtsregels / Barkhuysen, T. [edit.]
Publication
Deventer : Kluwer, 2005
ISBN
90-13-02811-X
Volume/pages
p. 89-108
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018