Publication
Title
Een Nederlandstalige versie van de ATI: een valide instrument om onderwijsaanpak van docenten in het hoger onderwijs te meten?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde. - Groningen
Publication
Groningen : H.D. Tjeenk Willink, 2008
ISSN
0165-0645
Volume/pages
85:2(2008), p. 95-106
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference