Title
De Wet Productaansprakelijkheid en het verweer van de producent: geen gebrek op het ogenblik van de inverkeerstellingDe Wet Productaansprakelijkheid en het verweer van de producent: geen gebrek op het ogenblik van de inverkeerstelling
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Personal Rights and Property Rights
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2007/2008), p. 1284-1287
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:149178
General
Noot onder Cass.4 mei 2007
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle