Publication
Title
De Wet Productaansprakelijkheid en het verweer van de producent: geen gebrek op het ogenblik van de inverkeerstelling
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2007/2008), p. 1284-1287
Note
Noot onder Cass.4 mei 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference