Publication
Title
Artikel 6: Uitbreiding van de internationale bevoegdheid door wilskeuze, artikel 7: Uitsluiting van de internationale bevoegdheid door wilskeuze, artikel 8: Vordering tot vrijwaring of tot tussenkomst en tegenvordering
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het Wetboek Internationaal Privaatrecht becommentarieerd. - Antwerpen, 2006
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2006
ISBN
90-5095-537-1
978-90-5095-537-9
Volume/pages
p. 32-49
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference