Publication
Title
De forfaitaire grondslag van aanslag inzake BTW getoetst aan het fiscaallegaliteitsbeginsel: schending of niet? (noot onder Grondwettelijk Hof 17 oktober 2007)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2008
ISSN
2031-8219
Volume/pages
(2008), p. 315-322
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference